Coaching, sportmassage, communicatietraining en intervisie

Coaching, sportmassage, communicatietraining en intervisie zijn mijn passies en daarom heb ik ze onder één dak geplaatst. Ze horen immers goed bij elkaar. Mijn doel is om mensen in beweging te krijgen, zodat hun doelen worden bereikt. Ik geef ze als het ware een duwtje in de rug.

Dat kan fysiek; bijvoorbeeld het behandelen van een spierblessure en weer terug begeleiden naar pijnvrij sporten of het aanleren van rek-en-strekoefeningen om blessures te voorkomen. Het kan ook mentaal; mensen die zich verder willen ontwikkelen en hun eigen kwaliteiten en krachten willen ontdekken, bijvoorbeeld om een nieuw loopbaanperspectief te krijgen, mensen die beter willen leren communiceren (effectiever, feedback willen leren geven en ontvangen ), assertiever willen worden, om willen leren gaan met weerstand etc. Kortom, kennis en vaardigheden die ze kunnen inzetten om beter en met meer plezier te functioneren!

Geest en lichaam zijn een geheel

Maar het kan ook gecombineerd. Geest en lichaam zijn immers een geheel. Ik merk in mijn praktijk dat blessures regelmatig voortkomen uit mentale kwesties, bijvoorbeeld door stress op het werk. Dan is het zinvol om de achtergronden van de stress te onderzoeken en daar de focus op te leggen.

Coaching

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Meer informatie

Sportmassage

Sportmassage is de verzamelnaam voor diverse verrichtingen, die sportmasseurs toepassen op sporters om hen een bestendige of betere sportprestatie te laten leveren of om hen te helpen bij het herstel naar volledige sporthervatting na een blessure.

Meer informatie

Communicatietraining

Communicatietraining is het stimuleren van ander gedrag, vaardigheden en overtuigingen met betrekking tot communicatie.

Meer informatie

/

Intervisie

Intervisie is een mooie manier om jezelf verder te ontwikkelen. Het is een collegiaal overleg tussen professionals (bijv. collega’s, vrijwilligers die hetzelfde werk doen enz). Het doel is om verbetering in de werksituatie te realiseren. Tegelijkertijd werken de deelnemers aan hun eigen professionaliteit door van elkaar te leren.

Meer informatie

Coaching

Verandering kan alleen als mensen echt naar zichzelf willen kijken en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. Dat is een belangrijke voorwaarde om tot resultaten te komen.

Jezelf ontwikkelen is een spannend proces

Jezelf ontwikkelen is een spannend proces met vaak prachtige resultaten als gevolg!
Coachen heeft alles te maken met het vergroten van je bewustzijn en het verkrijgen van nieuwe inzichten. Dat zijn belangrijke sleutels die leiden tot verandering. Bijvoorbeeld van effectiever gedrag.
Ik begeleid je daar graag bij.

Respect en vertrouwen

Voor mij zijn “respect” en “vertrouwen” belangrijke kernwaarden van waaruit ik werk. Mijn aanpak is praktisch en nuchter. Vanuit een duidelijk gewenste doelstelling werken we hier stap voor stap naar toe. Ik werk hierbij met diverse technieken uit verschillende stromingen die ik als “ maatwerk” inzet om jou zo goed mogelijk te begeleiden.

Een coach luistert, stelt de juiste vragen en laat nieuwe invalshoeken zien. Dit geeft de cliënt de ruimte aandacht te schenken aan zijn onderliggende waarden, normen, drijfveren en overtuigingen. Dat leidt tot duurzaam ander gedrag.

Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie NOBCO en werk volgens de Ethische Gedragscode van deze organisatie.

Persoonlijke coaching

Tijd voor verandering! Daar draait het om bij persoonlijke coaching. Persoonlijke coaching richt zich op het krijgen van inzicht in je persoon, wat je mogelijkheden en kwaliteiten zijn en hoe je functioneert. Ik help je bij het vinden van antwoorden en bij het vaststellen van de richting die je op wilt. Door nieuwe inzichten en verder ontwikkelde vaardigheden kun je op eigen kracht je doelen bereiken. Een coachtraject is bestemd voor personen die gemotiveerd zijn en willen leren en veranderen om zo hun doelen te bereiken. En met het doel begint het. Wat wil je bereiken?

Er zijn diverse doelen denkbaar:

 • Je persoonlijke effectiviteit vergroten
 • Je wilt leren omgaan met weerstand
 • Effectiever willen communiceren
 • Grenzen kunnen aangeven
 • Leren feedback geven en ontvangen
 • Je kwaliteiten en talenten leren kennen
 • Grip krijgen op je leven
 • Meer zelfvertrouwen krijgen

Loopbaancoaching: grip op je loopbaan

Loopbaancoaching is bedoeld voor iedereen die echt werk wil maken van zijn zakelijke ambities.
Je wilt bijvoorbeeld beter functioneren in je huidige baan maar je weet niet goed hoe dit aan te pakken. Of je wilt een nieuwe richting inslaan maar je weet niet welke baan goed bij je past.
Een baan die past bij je kwaliteiten en waar je gelukkig van wordt.

Privé en zakelijk zijn nauw verbonden

Om een goede en duurzame keuze te kunnen maken, kijken we niet alleen naar je loopbaan tot nu toe maar ook naar je levensverhaal. Privé en zakelijk zijn immers zeer nauw verbonden.
Welke patronen keren steeds weer terug? Welke kwaliteiten komen steeds weer aan het licht? En welke belemmeringen zijn er waardoor je niet de stappen kunt maken die je voor ogen hebt?

Helder krijgen waar je goed in bent

Door terug te blikken ontstaat inzicht en een stevige basis om een nieuwe koers uit te zetten en zicht te krijgen op jouw wensen voor de toekomst.
Loopbaancoaching helpt je helder te krijgen waar je goed in bent, wat je doelen zijn en hoe je deze gaat behalen. Er ontstaat een nieuw loopbaanperspectief.

Hoe ziet een coachingstraject eruit:

Het start met een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Dit is bedoeld om kennis te maken, kijken of er over en weer voldoende vertrouwen is en alvast een eerste verkenning van het te bereiken doel.
Vervolgens ontvang je een offerte waarin o.a. het doel, het (geschatte) aantal gesprekken, verantwoordelijkheden en tarief is vastgelegd.
Daarna start het traject dat wordt afgerond met een evaluatie waarbij kritisch wordt gekeken of het gestelde doel is bereikt en je op eigen kracht verder kunt.

Sportmassage

Bij sportmassage draait alles om het soepel maken en houden van spieren zodat bewegen en sporten weer makkelijker wordt en blessurevrij kan gebeuren. En het begint met een analyse; wat is de klacht en hoe is deze ontstaan? Hoe vaak wordt gesport en op welk niveau? Hoe is de algehele gezondheid? Dat is voor mij het uitgangspunt. Op basis van deze informatie, al dan niet aangevuld met functietesten van de aangedane spier/gewricht, stel ik een behandelplan op.

Het gaat om het vinden van de balans

Het gaat mij erom te zoeken naar de juiste balans tussen belastbaarheid (hoeveel belasting kan het lichaam aan) en belasting (hoe groot is de belasting op het lichaam). Ik help de sporter deze balans te vinden en te houden.

Effectief door gebruik van verschillende technieken

En dan aan de slag! Door te kneden worden de afvalstoffen uit de spieren verwijderd en kan er weer een goede doorbloeding van de spieren plaatsvinden. Met als gevolg een soepele spier. In mijn behandeling combineer ik diverse technieken om zo effectief mogelijk te zijn. En ik combineer ook graag de massage met rek- en strekoefeningen en laat ik zien hoe thuis het beste gerekt kan worden. En indien nodig kan ik ondersteunende bandages/tapes aanleggen.

Veel voorkomende klachten

 • Er komen veel mensen met nek-en schouderklachten, veelal van te lang in dezelfde (verkeerde) houding te zitten.
 • Mensen met (lage) rugklachten; ook dit kan een gevolg zijn van een verkeerde houding maar ook het gevolg zijn van verkeerd bewegen of van een zware lichamelijke inspanning.
 • Sporters met hamstring- en/of kuitklachten, hier zijn de klachten meestal sportgerelateerd bijvoorbeeld door een te hoge belasting.
 • Mensen die voor een “APK” komen; er speelt geen blessure en door een regelmatig preventief bezoek (1 keer per 3-4 weken, afhankelijk van o.a. de sportieve activiteiten) blijven ze daardoor langer vrij van blessures.

Sportzorgmasseur

Sinds 2015 ben ik sportzorgmasseur, “een soort masseur-plus”. De sportzorgmasseur heeft specifieke kennis over blessures behandelen, blessurepreventie en klinisch redeneren. Ik kan zo vanuit een breder perspectief (het hele lichaam) naar de blessure kijken en gericht behandelen.
De sportzorgmasseur maakt onderdeel uit van de sportzorgketen, waar o.a. sportfysiotherapeuten, sportartsen, sportdietisten en sportpsychologen deel van uitmaken. Net als deze professionals is de sportzorgmasseur geregistreerd in de SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg).   Ik ben aangesloten bij de NGS klachtenregistratie Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

 

Tarieven:

 • € 30 euro voor 30 minuten (bijvoorbeeld rug/nek/schouder of benen)
 • € 50 euro voor 60 min (combinatie van bovenstaande)

(Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW)

 

Communicatietraining

Goed communiceren is een ware kunst. Het lijkt eenvoudig en toch valt het in de praktijk best nog wel tegen. En lijkt het niet altijd de aandacht te krijgen die het verdient. Terwijl het juist zo belangrijk is! Als er goed wordt gecommuniceerd, valt onderlinge ruis weg en gaan mensen elkaar echt begrijpen, wordt er oprecht en met aandacht naar elkaar geluisterd. Door goede communicatie gaan teams intern en extern beter functioneren omdat de onderlinge samenwerking zoveel beter gaat, in combinatie met meer begrip en respect voor elkaar. Communicatie is dé basis voor goed functioneren!

Individuen en teams beter laten presteren

Betere prestatie door optimale communicatie, daar gaat het om. Afhankelijk van de doelstelling is er juist oog voor het individu danwel voor de samenwerking binnen het team.
De trainingen en workshops worden aan groepen gegeven tot max. 15 personen. Dit kan een team van werknemers zijn, maar bijvoorbeeld ook een groep vrijwilligers.

Focus op vrijwilligers in zorg- en welzijnsorganisaties

Onderstaande trainingen worden gegeven aan vrijwilligers in diverse zorg- en welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van vrijwilligers en voor hen relevante thema’s aan bod te laten komen, worden ze op adequate wijze getraind.

Theorie en praktijk gaan hand in hand

De trainingen zijn praktisch van aard; wat je vandaag leert breng je morgen al in de praktijk.
De theorie wordt kort en bondig gepresenteerd waarna de deelnemers aan de hand van praktische oefeningen (afgestemd op hun werksituatie) aan de slag gaan om zich de vaardigheden eigen te maken. Communiceren leer je met name door het veel te oefenen en daarom besteden we er veel aandacht aan. Op basis van gerichte feedback worden de leereffecten versterkt.

Training op maat

Natuurlijk is een workshop of training op maat altijd mogelijk. In het intake gesprek inventariseren we wat de gewenste leerdoelen zijn, zowel qua inhoud als qua gewenst zichtbaar gedrag. Een duidelijk doel draagt immers bij aan een goed rendement van de training. En staan we ook stil bij de verwachtingen en eventuele eerdere initiatieven op dit vlak. Ook is het mogelijk dat we enkele deelnemers van tevoren spreken over gewenste leerpunten en verwachtingen. Vervolgens ontwikkelen we de training zodanig dat deze nauw aansluit op de gewenste doelen.

Indien gewenst adviseren we graag wat er voor nodig is om ook op de langere termijn een blijvend en duurzaam resultaat te krijgen. Daar kunnen zowel de opdrachtgever als wij een actieve rol in spelen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om nog een “terugkombijeenkomst” te organiseren danwel verdiepende trainingen te geven.

 

Een greep uit het aanbod

 •  Invloedrijk Communiceren

Leer effectief communiceren en je invloed uitoefenen. Zet de ander in beweging en haal zo je doel!

Communiceren, we doen het allemaal maar zo eenvoudig is het nog niet. Hoe vaak doen we niet ons best om onze “boodschap” over te brengen en dan te constateren dat de ander daar “geen boodschap” aan heeft? Ligt dat dan aan onszelf of aan de ander? Of juist aan allebei?

Hoe komt dat nu en is het mogelijk om juist wél met de ander glashelder in contact te komen en zo je doel te bereiken? En hoe kun je de ander dan beïnvloeden?
In deze workshop gaan we met diverse communicatiestijlen aan de slag. Je leert welke communicatiestijlen er allemaal zijn en hoe deze toe te passen. Je krijgt inzage in je eigen voorkeursstijlen en hoe je andere stijlen kunt aanleren. Ook kijken we naar “duwen” en “trekken” in een gesprek. Hoe ontstaat dit nu en hoe kun je dit het beste toepassen? En natuurlijk leggen we de link tussen de communicatiestijlen en de beïnvloeding van de ander.

Na afloop van de workshop ben je in staat om te kiezen uit diverse communicatiestijlen en deze op het juiste moment in het gesprek in te zetten en je invloed te laten gelden. Je wordt zo een gesprekspartner die steviger in de schoenen staat en zijn doel in het gesprek weet te behalen!

 • Grenzen aangeven

Ontdek de kracht van luisteren in de communicatie.

In deze workshop leren de deelnemers wat écht luisteren nu eigenlijk inhoudt. We staan stil bij verschillende manieren van luisteren, zoals actief en passief, en hoe je nu kunt luisteren in plaats van horen. Want dat is nogal een verschil!
Daarnaast besteden we aandacht aan hoe je de ander verbaal en non-verbaal kunt stimuleren om zijn/haar verhaal te vertellen. En we staan stil bij hoe je verdiepende vragen kunt stellen en de situatie helder kunt samenvatten. Het is een interactieve workshop waarbij we veel gaan oefenen om de vaardigheden meester te worden. Een must als je een echt “luisterend oor” wil zijn voor je collega of cliënt.

 •  Gastvrijheid

Leer de bezoeker welkom te heten en in te spelen op zijn wensen, vragen en behoeften. “Behandel de ander zoals de ander behandeld wil worden.”

Gastvrijheid: de kunst om iemand zich welkom te laten voelen! Maar hoe doe je dat nu precies en zorg je ervoor dat het eerste contact direct “raak” is? En hoe creëer je dat welkome gevoel dat je de bezoeker graag laat ervaren? We staan uitgebreid stil bij houding en gedrag die hieraan bijdragen. Zo is luisteren een belangrijke gewenste vaardigheid. En we besteden ook aandacht aan de invloed van de omgeving. Daarnaast laten we zien hoe je snel bij de bezoeker kunt aansluiten; niet alleen welkom heten maar ook op een vlotte en prettige wijze echt contact maken en erachter komen waar de bezoeker voor komt. Immers; oprechte aandacht en belangstelling doet de onderlinge relatie goed en zorgt voor een tevreden bezoeker die graag weer terugkomt.

 •  Aanzet: werken met de Roos van Leary

Leer de ander te beïnvloeden door je eigen gedrag aan te passen! En bereik zo sneller je doel.

In deze workshop gaan we aan de slag met de Roos van Leary. Aan de hand van dit handige communicatiemodel krijg je inzicht in jouw voorkeursgedrag en hoe je andermans gedrag kunt beïnvloeden. Hoe ga je bijvoorbeeld om met iemand die tegenwerkt of juist geen initiatief neemt? Door je eigen gedrag aan te passen! Je leert ook analyseren waarom een gesprek wel of niet goed loopt. En als het niet goed loopt, hoe hier dan verandering in aan te brengen. Van Leiden naar Volgen en vice versa. Of van Samen naar Tegen of de omgekeerde beweging. Door deze inzichten en praktische oefeningen ga je beter communiceren en bereik je sneller je doel!

 •  Blik op jezelf: aan de slag met je kernkwaliteiten

Ontdek waar je goed in bent en hoe je jouw kwaliteiten zo goed mogelijk benut!

Een training die voor iedereen interessant is. Je ontdekt jouw kernkwaliteiten (“waar ben jij nu echt goed in?”) en hoe deze kwaliteiten effectief in te zetten. Dat is immers fijn werken! Maar welke valkuilen zijn er en wat te doen om hier niet in te vallen? Bijvoorbeeld: als je “oog voor details” hebt (kwaliteit), hoe voorkom je dan dat je doorschiet in “pietluttig gedrag” (valkuil)? En waarom kunnen mensen zich zo irriteren aan het gedrag van een ander? Juist van zo’n persoon, jouw zogenaamde “allergie”, kun je veel leren! Door inzicht te krijgen in je eigen gedrag en dat van een ander, ga je jouw kernkwaliteiten beter benutten!

 • Omgaan met verbale agressie

Leer professioneel omgaan met verbale agressie en sta zo sterker in je schoenen!

Verbale agressie lijkt steeds vaker voor te komen. In deze training krijgen de deelnemers allereerst inzicht in verbale agressie: wat is het nu precies, hoe ontstaat het, wat is het verloop ervan en welke soorten zijn er? Verbale agressie heeft veel te maken met het overschrijden van grenzen en daarom besteden we hier vervolgens veel aandacht aan. Hoe stel je nu je eigen grenzen op en maak je deze vervolgens duidelijk kenbaar naar de ander toe? Tenslotte leren de deelnemers op professionele wijze de-escalerend gedrag in te zetten, afhankelijk van het soort verbale agressie dat ze tegenkomen. Hierbij leren ze oog te hebben voor de onderlinge relatie en krijgen ze handvatten om deze relatie intact te houden. Het is immers altijd prettig om uiteindelijk weer met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

 •  De vitale vrijwilliger

Krijg meer energie, passie en plezier in je vrijwilligerswerk!

In de sociale sector waar de vrijwilligers vaak zelf het verschil uitmaken, is vitaliteit noodzakelijk. Een vitale vrijwilliger is fit en zorgt voor meer energie en plezier in het werk. Onderzoek wijst uit dat vitale medewerkers een positief effect hebben op cliënten en collega’s en dat de kwaliteit van hun werk toeneemt. In deze training onderzoeken we hoe we onze vitaliteit kunnen vergroten aan de hand van 3 stappen:

1) goed voor jezelf zorgen,

2) ken je energievreters en -gevers en

3) vergroot je eigen invloed op je werk.

Bij deze stappen hebben we aandacht voor 4 dimensies: het hoofd, het hart, het lichaam en de ziel. Je kunt immers op meerdere fronten aan je eigen vitaliteit werken. Niet alleen staan deze 4 dimensies met elkaar in verbinding, het zorgt ook voor een effectieve en veelzijdige aanpak.

Aan het einde van de training heeft elke deelnemer zijn eigen plan van aanpak opgesteld hoe hij zijn vitaliteit kan vergroten en kan dit direct in de praktijk gaan brengen.

 •  Effectief Vergaderen

Leer doeltreffend vergaderen met oog en oor voor elkaar, inhoud en proces.

In de training Effectief Vergaderen leer je hoe je efficiënt kunt vergaderen met aandacht voor inhoud, deelnemers en uitkomsten. We staan stil bij de drie onderdelen die elke vergadering kent; de voorbereiding, de vergadering zelf en de actie- en besluitenlijst.

Bij “de voorbereiding” komt o.a. het opstellen van een praktische agenda aan bod die de ruggengraat van de vergadering vormt.

Bij “de vergadering zelf” kijken we o.a. naar de rol van de voorzitter, doelgericht de punten behandelen, procesafspraken maken, gerichte besluitvorming, aandacht voor de deelnemers en omgaan met lastige situaties zoals bijvoorbeeld irritaties, conflicten of deelnemers die “afhaken”.

Bij de “actie- en besluitenlijst” tenslotte staan we stil bij hoe nu een duidelijke en doelgerichte actie- en besluitenlijst op te stellen en hoe de voortgang van de acties in de gaten te houden.

 • Leren krachtig presenteren

Maak indruk met jouw presentatie; duidelijke opbouw, heldere boodschap, krachtig neergezet!

Als je altijd al hebt willen leren hoe je een krachtige presentatie neerzet, dan is deze training iets voor jou! In deze uitgebreide training (2 aparte dagdelen), krijg je alle ins en outs om een goede presentatie te geven. En dat begint al bij een belangrijk punt: de voorbereiding. Welk doel heb je voor ogen, hoe bouw je je presentatie op en hoe breng je er een logische structuur in aan?

Natuurlijk is er vervolgens volop aandacht voor de verbale en non verbale aspecten (o.a. houding en stemgebruik); welke zijn er zoal en hoe kun je deze effectief inzetten zodat je boodschap goed overkomt? Ook krijg je inzicht in hoe je een goede interactie met je toehoorders opbouwt.

Geen presentatie zonder vragen tussendoor of na afloop. Je leert onderscheiden welk type vragen je kunt verwachten (bijvoorbeeld informatief of kritisch) en hoe deze te beantwoorden.

Natuurlijk gaan we bij deze training ook veel oefenen om het geleerde direct in de praktijk te brengen. Zo geef je een presentatie met impact!

 • Training “Oplossingsgerichte gesprekken”.

Ondersteunen en begeleiden vanuit een positieve focus. Help de ander zijn of haar doel te bereiken.

Als maatje of als begeleider ben je er voor de ander. Luisterend en vaak ook op een andere manier ondersteunend. Voor beiden verrijkend. Soms kan het ook lastig zijn. Bijvoorbeeld als degene die jij begeleidt problemen ervaart of dingen maar niet voor elkaar krijgt. Hoe ga je daarmee om? Oplossingsgerichte gesprekstechnieken kunnen je helpen in je rol als maatje of begeleider. In deze training van 2 aparte sessies van 3,5 uur leer je meer over deze methode:

 • Je leert te ondersteunen vanuit een positieve focus.
 • Je begeleidt in wat wél mogelijk is, of wat diegene graag zou willen bereiken.
 • Je helpt jouw cliënt te ontdekken:
  – Wat al goed gaat of wat ooit goed werkte.
  – Welke eigenschappen jouw cliënt verder kunnen brengen.
  – Wie jouw cliënt kunnen ondersteunen in het werken naar een oplossing.
 • Je oefent oplossingsgerichte gesprekstechnieken.
 • Je begrijpt welke houding oplossingsgericht begeleiden van jou vraagt.

 De training is opgebouwd rond de volgende vragen:

 • Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van oplossingsgericht begeleiden?
 • Welke houding vraagt oplossingsgericht begeleiden van jou?
 • Welke basisvragen staan centraal en hoe kan je die afhankelijk van de situatie inzetten?
 • Wat zijn veel gebruikte gesprekstechnieken en hoe gebruik je deze? 

 Ontdekken, oefenen en ervaren; daar gaat het in deze training om. En leren van elkaars inzichten. 

 

 

Intervisie

Intervisie vormt samen met coaching en training een mooi en aanvullend geheel. Intervisie draait voor mij om leren van elkaar, met elkaar en actief werken aan de verbetering van een werksituatie. Om vervolgens effectiever en met meer plezier en energie aan de slag te gaan.

Wat is het?

Intervisie is een mooie manier om jezelf verder te ontwikkelen. Het is een collegiaal overleg tussen professionals (bijv. collega’s, vrijwilligers die hetzelfde werk doen enz).
Eén van de deelnemer legt een uitdagende werksituatie voor aan de anderen, bijv: niet goed om kunnen gaan met een collega, een vrijwilliger die weerstand vertoont, last hebben van de druk die het werk op je legt, een collega of vrijwilliger voert zijn taken niet goed uit, moeite hebben met het stellen van grenzen etc. Intervisie is heel leerzaam want je kijkt met anderen naar het effect van jouw eigen gedrag, beslissingen en aanpak.

Wat is het doel?

Het doel is om verbetering in de werksituatie te realiseren. Tegelijkertijd werken de deelnemers aan hun eigen professionaliteit door van elkaar te leren. Niet voor niets maken o.a. Zorg- en Welzijnsorganisaties geregeld gebruik van intervisie.

Hoe werkt het?

Het overleg vindt plaats binnen een vastgestelde structuur. Hierbinnen vindt stapsgewijs het proces plaats. Dat start met een deelnemer die een vraagstuk inbrengt over het (vrijwilligers)werk, het verkennen daarvan door de anderen (door vragen te stellen die de inbrenger van de vraag tot nadenken aanzet) tot het geven van adviezen en oplossingen.
Tenslotte staan zowel de inbrenger als de groep stil bij wat is geleerd.
De deelnemer die de vraag heeft ingebracht kan vervolgens met de adviezen en oplossingen gericht aan de slag. De nieuwe inzichten zorgen zo voor effectiever gedrag. 

De rol van intervisiebegeleider

De begeleider helpt met het opstarten van de intervisie (o.a. een open en veilig leerklimaat realiseren), met het kiezen van een passende intervisiemethode en het begeleiden van het proces. Daarnaast maakt de begeleider de groep steeds meer intervisievaardig door kennis en kunde over te brengen (bijv. welk type vragen te stellen, hoe constructief advies te geven, omgaan met emoties etc).

 

De voordelen van intervisie

 • Door het opdoen van nieuwe kennis en het verbeteren van vaardigheden verstevigen de deelnemers hun professionaliteit.
 • Deelnemers voelen zich gezien en gehoord waardoor ze zich  waardevoller en meer gewaardeerd voelen. Ze staan steviger in hun schoenen waardoor ze effectiever aan de slag kunnen.
 • Intervisie is een sociaal proces waar de deelnemers elkaar helpen en van elkaar leren. Dit verstevigt de onderlinge band en solidariteit.
 • Deelnemers leren nieuwe perspectieven te ontdekken met betrekking tot verschillende werksituaties.

Norbert Engels

Norbert Engels (1964). Met een achtergrond als EHBO’er raakte ik geïnteresseerd in massage en besloot in 2002 een opleiding te volgen en was direct verkocht! Na afloop van mijn studie ontving ik mijn licentie en ben direct begonnen bij Leiden Atletiek om het vak in de praktijk in de vingers te krijgen. Dat bleek een prima leerschool te zijn. Ik heb er veel geleerd, niet alleen over sporters en hun blessures, maar over alles erom heen; massages combineren met trainingsschema’s, het spanningsveld tussen een geblesseerde sporter en een belangrijke wedstrijd in het verschiet (verschillende belangen) en hier een stevige positie in nemen, helder communiceren met sporters en trainers, masseren op grote evenementen als de Gouden Spike enz.

Mijn praktijk in SportCity Vlietlijn

Na enkele jaren wilde ik op eigen benen staan en heb ik een praktijk in SportCity Vlietlijn geopend. Deze is 7 dagen per week geopend en je bent altijd van harte welkom. Ik vind kwaliteit enorm belangrijk en ben daarom aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. Dat is een keurmerk en is voor de consument een waarborg dat ze met een kundig en goed opgeleide sportmasseur te maken hebben. Om de licentie te behouden is er een nascholingstraject en dat zorgt er voor dat mijn kennis op peil blijft. Ik ben daarnaast ook actief als examinator en neem de praktijkexamens af voor de aankomende sportmasseurs. Niet alleen erg leuk om te doen maar ook erg leerzaam. En zo ben ik nooit uitgeleerd.

Coaching is mentale massage

Sinds 2010 ben ik ook coach. Coaching is eigenlijk een soort “mentale massage”; een coach helpt de ander zijn doelen te bereiken. En dat doet hij door inzet van technieken en oefeningen, een spiegel voor te houden en natuurlijk door erg goed te luisteren, misschien nog wel het allerbelangrijkste.
Wat je aandacht geeft, dat groeit. Dat is voor mij een erg belangrijk motto.
Ik geniet er enorm van als een cliënt het “kwartje ziet vallen” en een groei doormaakt richting het gestelde doel.

Coachen op Senior Practitioner niveau

Ook een coach dient zijn kennis op peil te houden. Na het voltooien van een Post-HBO studie om coach te worden, heb ik een aanvullende opleiding gevolgd (Post-HBO “Dieper Coachen). Deze opleiding is op senior practitioner niveau wat begeleiding op het snijvlak van coaching en therapie inhoudt.

Communicatietraining

Deze activiteit is voortgekomen uit het coaching, immers ook bij coaching draait er veel om communicatie. Het werken met groepen mensen inspireert mij enorm en ik beleef er ook veel plezier aan; de dynamiek van de groep, de onderlinge interactie en het al doende leren zorgen steeds weer voor een omgeving waar mensen in een veilige setting aan hun kennis en vaardigheden werken. Dat is een erg mooi proces en voor mij een genoegen er een steentje aan bij te dragen!

Intervisie

Intervisie vormt samen met coaching en training een mooi en aanvullend geheel. Intervisie draait voor mij om leren van elkaar, met elkaar en actief werken aan de verbetering van een werksituatie. Om vervolgens effectiever en met meer plezier en energie aan de slag te gaan. 

Privacy Verklaring

Ik ga zorgvuldig met persoonsgegevens om en werk conform de Algemene Verordening  Gegevensbescherming. Lees voor meer informatie mijn Privacy Verklaring.

Zoeterwoudseweg 7H
2321 GL Leiden

06 189 368 01

norbertengels@outlook.com

http://www.norbertengels.nl

Neem contact op met Norbert